Warsztaty

Warsztaty, pokazy dla dzieci i młodzieży

Poznaj naszą ofertę  przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i średnich.

Zaufaj doświadczonym edukatorom

Od kilkunastu lat nasi edukatorzy prowadzą zajęcia na terenie południowo-wschodniej Polski, do tej pory zrealizowaliśmy tysiące godzin dydaktycznych odwiedzając przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe. Jesteśmy doświadczonym i sprawdzonym partnerem edukacyjnym. W trakcie zajęć zapewniamy niezbędne pomoce edukacyjne (zestawy klocków LEGO Education®, roboty, środowiska programistyczne itp.), posiadamy także nowoczesną mobilną pracownię multimedialną z tabletami i laptopami.

0
zrealizowanych godzin dydaktycznych
0
przeszkolonych osób
0
odwiedzonych szkół w całej Polsce

Formy pracy

Wykłady – spotkania z uczniami, podczas których przedstawiamy i omawiamy wybrane tematy kładąc nacisk na ich edukacyjny charakter. Wykłady zawierają formy aktywizujące uczestników – wykorzystujemy nowoczesne technologie (TIK). Prowadzący stawiają przed uczestnikami pytania dotyczące istoty opisywanego zagadnienia czy zjawiska (co, jak, co dalej?), dokonują analiz, porównań, przedstawiają wyniki współczesnych badań. Grupy do 100 uczestników.

Pokazy – interaktywne zajęcia, w trakcie których łączymy teorię z praktyką, umożliwiając uczestnikom poznanie danego tematu w ciekawy i angażujący sposób. W ramach zajęć, oprócz omawiania zagadnień, prezentujemy przywożony przez nas sprzęt (np.: roboty edukacyjne czy urządzenia VR), który uczestnicy mogą  sprawdzić w działaniu – uruchomić , zaobserwować działanie i jednocześnie dobrze się bawić. Grupy do 25 uczestników.,

Warsztaty – to praktyczne zajęcia w małych grupach, umożliwiające uczestnikom poznanie danego zagadnienia poprzez działanie. Celem warsztatów może być na przykład zbudowanie wymaganej konstrukcji, zaprogramowanie i sprawdzenie działania robota, opracowanie własnej prezentacji multimedialnej czy wykonanie jakiegoś doświadczenia. Grupy do 15 uczestników.

Nasze zajęcia realizujemy także online korzystając z najnowszych rozwiązań TIK. Przykładowo w grudniu 2020 r. przeprowadziliśmy w ten sposób zajęcia “Cyfrowy świat kultury” z ponad 50 grupami uczniów z całej Polski.

Nasze zajęcia realizujemy także online korzystając z najnowszych rozwiązań TIK. Przykładowo w grudniu 2020 r. przeprowadziliśmy w ten sposób zajęcia “Cyfrowy świat kultury” z ponad 50 grupami uczniów z całej Polski.

Przedszkola

Warsztaty i pokazy z robotami edukacyjnymi i klockami LEGO Education dostosowane do umiejętności motorycznych i poznawczych najmłodszych odbiorców.
Przedszkole pokazy robotyka LEGO Mindstorms

Robotyka i programowanie

Zajęcia kreatywne LEGO

Animacja poklatkowa

Przedszkole pokazy robotyka LEGO Mindstorms

Robotyka i programowanie

Zajęcia kreatywne LEGO

Przedszkole pokazy robotyka LEGO Mindstorms

Robotyka i programowanie

Zajęcia kreatywne LEGO

Szkoła Podstawowa klasy I-III

Rozwijające warsztaty prowadzone przez doświadczonych edukatorów, które mają za zadanie wspomagać rozwój małej i dużej motoryki, kładą nacisk na umiejętności współpracy. Motywem przewodnim każdych zajęć jest technologia i rozwinięcie umiejętności cyfrowych. Nasze narzędzia pracy to laptopy, tablety, klocki LEGO, roboty edukacyjne oraz zestawy elektroniki.
Warsztaty robotyka ozoboty PPNT

Robotyka i programowanie

Fizyka

Elektronika

Robotyka i programowanie

Fizyka

Elektronika

Gry i tworzenie gier

Warsztaty robotyka ozoboty PPNT

Animacja poklatkowa

Bezpieczeństwo w sieci

Warsztaty kreatywne

Matematyka

Gry i tworzenie gier

Bezpieczeństwo w sieci

Warsztaty kreatywne

Matematyka

Warsztaty robotyka ozoboty PPNT

Robotyka i programowanie

Fizyka

Elektronika

Gry i tworzenie gier

Bezpieczeństwo w sieci

Warsztaty kreatywne

Matematyka

Szkoła Podstawowa klasy IV-VIII

Zaawansowane warsztaty i pokazy, które systematyzują zagadnienia technologiczne i udoskonalają umiejętności cyfrowe. Oprócz tabletów, laptopów czy klocków LEGO używamy drukarek 3D oraz sprzętu do VR. Kładziemy też nacisk na zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sieci. Prowadzimy także zajęcia psychoprofilaktyczne dotyczące zachowań problemowych młodzieży i dostosowane do zapotrzebowania środowiska szkolnego.

Robotyka i programowanie

Fizyka

Uczniowie warsztaty robotyka LOFI

Elektronika

Studenci marketing społecznościowy warsztaty

Bezpieczeństwo w sieci *

Warsztaty kreatywne

Wirtualna rzeczywistość

Nowoczesne prezentacje

Animacja poklatkowa

Gry i tworzenie gier

Uczniowie Wirtualna Rzeczywistość VR

Druk 3D

Gry terenowe - grupowa współpraca

Cyfrowy świat kultury

Psychoprofilaktyka zachowań problemowych młodzieży

Uczniowie warsztaty robotyka LOFI

Robotyka i programowanie

Fizyka

Elektronika

Gry i tworzenie gier

Bezpieczeństwo w sieci

Warsztaty kreatywne

Wirtualna rzeczywistość

Druk 3d

Nowoczesne prezentacje

Cyfrowy świat kultury

Psychoprofilaktyka zachowań problemowych młodzieży

Szkoły średnie

Warsztaty, wykłady i pokazy prowadzone przez ekspertów w danych obszarach, dostosowane do umiejętności poznawczych starszych odbiorców. Dotyczą rozmaitych zagadnień związanych z technologiami, zjawiskami cyfrowymi, sposobami nauki i pracy w sieci. Pokazują wpływ technologii na nasze życie, przygotowują do wyboru ścieżki kariery zawodowej. Wybrane zajęcia dotyczą także zachowań problemowych młodzieży i współczesnych zagrożeń dla prawidłowego rozwoju.
Uczniowie szkoły średnie LEGO Mindstorms

Robotyka i programowanie

Elektronika

Wirtualna rzeczywistość

Nowoczesne prezentacje

Bezpieczeństwo w sieci *

Druk 3D

Warsztaty dla młodzieży z rzeczywistości rozszerzonej AR

Sztuczna Inteligencja

Wykład młodzież PPNT

Animacja poklatkowa

Cyfrowy świat kultury

Marketing Społecznościowy

Warsztaty z chmury

Warsztaty Lego Mindstorms

Psychoprofilaktyka zachowań problemowych młodzieży

Uczniowie szkoły średnie LEGO Mindstorms

Robotyka i programowanie

Elektronika

Wirtualna rzeczywistość

Nowoczesne prezentacje

Bezpieczeństwo w sieci

Druk 3d

Cyfrowy świat kultury

Marketing Społecznościowy

Warsztaty z chmury

Sztuczna Inteligencja

Psychoprofilaktyka zachowań problemowych młodzieży

Sprawdź ofertę dla nauczycieli