PROJEKTY

Projekty Centrum Kompetencji Cyfrowych

W ostatnich latach zrealizowaliśmy wiele projektów szkoleniowych z zakresu technologii komunikacyjno-informacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym nauczycieli i seniorów).

Tysiące godzin szkoleniowych z zakresu TIK

Samodzielnie i w partnerstwach realizujemy kursy, szkolenia i warsztaty dla wszystkich grup wiekowych. Wspieramy JST, ośrodki akademickie i placówki edukacyjne w przygotowywaniu treści merytorycznych do projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych. Dzielimy się wiedzą i doświadczenie z zakresu wykorzystania nowych technologii w edukacji na konferencjach i kongresach.

Poniżej prezentujemy wybrane projekty zrealizowane w ostatnich latach:

2020 r.

Przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży Cyfrowy Świat Kultury w ramach projektu “Digitalizacja, edukacja i udostępnianie zasobów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” 2020 r.

Przeprowadzenie wykładów i warsztatów dla dzieci w ramach Uniwersytetu Dziecięcego UMCS Filia w Puławach w latach 2018-2020

Realizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach projektu “Przystanek Sempre – placówka wsparcia dziennego z oddziaływaniami socjoterapeutycznymi” w latach 2018-2020

Przeprowadzenie wykładów i warsztatów dla dzieci w ramach Uniwersytetu Dziecięcego UMCS w latach 2017-2020

Przeprowadzenie zajęć dla młodzieży w ramach projektów “Edukacja przyszłości w Nałęczowie” w latach 2018-2020

Przeprowadzenie zajęć dla młodzieży w ramach projektów “Nowoczesna Edukacja Zawodowa Szansą na Rynku Pracy” w latach 2018 -2020

2019 r.

Przeprowadzenie warsztatów dla dzieci w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy “Eksploratornia wiedzy” dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2019 r.

Prowadzenie szkoleń dla dorosłych w ramach programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Polsce dla “Przestrzeń from Facebook” w 2019 r.

Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach Europejskiego Tygodnia Programowania „Codeweek” w latach 2016-2019

Przeprowadzenie warsztatów dla dzieci w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy “Odkrywam kreatywne sposoby myślenia i rozwiązywania problemów” dla Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w latach 2018-2019

Przeprowadzenie zajęć dla cyfrowych debiutantów w ramach ASOS Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, “Otwarci na wiedzę”

Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu “ZDZ – szkoły nowych możliwości” 2019 r.

Przeprowadzenie zajęć dla młodzieży w ramach projektów “Edukacja przyszłości w Nałęczowie” w latach 2018-2020

Przeprowadzenie zajęć dla młodzieży w ramach projektów “Nowoczesna Edukacja Zawodowa Szansą na Rynku Pracy” w latach 2018 -2020

2017-2018

Przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu w ramach projektu “Akademia Kompetencji Kluczowych” w 2017 r.

Przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu w ramach projektu “Gimnazjaliści na start” w 2017 r.

Przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu w ramach projektu “Nauka Kluczem do Sukcesu” w 2017 r.

Wspólne projekty

Nasze projekty realizujemy z naszymi partnerami, m.in.: UMCS, WSEI, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego, Uniwersytetem Dziecięcym UMCS, Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym oraz organizacjami pozarządowymi takimi jak  Fundacja Sempre a Frente i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

Referencje