PROJEKTY

Projekty Centrum Kompetencji Cyfrowych

W ostatnich latach zrealizowaliśmy wiele projektów szkoleniowych z zakresu technologii komunikacyjno-informacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym nauczycieli i seniorów).

Tysiące godzin szkoleniowych z zakresu TIK

Samodzielnie i w partnerstwach realizujemy kursy, szkolenia i warsztaty dla wszystkich grup wiekowych. Wspieramy JST, ośrodki akademickie i placówki edukacyjne w przygotowywaniu treści merytorycznych do projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych. Dzielimy się wiedzą i doświadczenie z zakresu wykorzystania nowych technologii w edukacji na konferencjach i kongresach.

Poniżej prezentujemy wybrane projekty zrealizowane w ostatnich latach:

2022 r.

Cykl webinarów dotyczący wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w edukacji w ramach ogólnopolskiej grupy społecznościowej “AR i VR w edukacji” 2022 r.

Przeprowadzenie wykładów i warsztatów dla dzieci i dorosłych w ramach Strefy Pomysłodawcy “Innowacja-Edukacja” 2022 r.

Szkolenia w ramach projektu “Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” dla POK Dom Chemika 2022 r.

Szkolenia w szkołach w zakresie “Bezpieczeństwa w sieci” dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców 2017-2022

2021 r.

Poradnik online nt. profilu zaufanego i internetowego konta pacjenta dla Lubelska Akademia Seniora UM Lublin (ponad 10 tys. wyświetleń) 2021 r.

Cykl webinarów dotyczących psychoprofilaktyki (“Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny”, “Identyfikowanie i wspieranie uczniów w sytuacji kryzysowej związanej z pandemią”) 2021 r.

Webinar i artykuły “Bezpieczeństwo w Internecie” w ramach projektu My Digital Life dla Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 2021 r.

Kurs online (160 minut) pt. “Tworzenie interaktywnych ćwiczeń na platformie Wordwall.net”  dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli im. F. Froebla 2021 r.

Przeprowadzenie zajęć dla młodzieży w ramach projektów “Edukacja przyszłości w Nałęczowie” w latach 2018-2021

Przeprowadzenie wykładów i warsztatów dla dzieci w ramach Uniwersytetu Dziecięcego UMCS w latach 2017-2021

2020 r.

Przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży Cyfrowy Świat Kultury w ramach projektu “Digitalizacja, edukacja i udostępnianie zasobów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” 2020 r.

Realizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach projektu “Przystanek Sempre – placówka wsparcia dziennego z oddziaływaniami socjoterapeutycznymi” w latach 2018-2020

Przeprowadzenie zajęć dla młodzieży w ramach projektów “Nowoczesna Edukacja Zawodowa Szansą na Rynku Pracy” w latach 2018 -2020

2019 r.

Przeprowadzenie warsztatów dla dzieci w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy “Eksploratornia wiedzy” dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2019 r.

Prowadzenie szkoleń dla dorosłych w ramach programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Polsce dla “Przestrzeń from Facebook” w 2019 r.

Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach Europejskiego Tygodnia Programowania „Codeweek” w latach 2016-2019

Przeprowadzenie warsztatów dla dzieci w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy “Odkrywam kreatywne sposoby myślenia i rozwiązywania problemów” dla Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w latach 2018-2019

Przeprowadzenie zajęć dla cyfrowych debiutantów w ramach ASOS Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, “Otwarci na wiedzę”

Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu “ZDZ – szkoły nowych możliwości” 2019 r.

Przeprowadzenie zajęć dla młodzieży w ramach projektów “Edukacja przyszłości w Nałęczowie” w latach 2018-2020

Przeprowadzenie zajęć dla młodzieży w ramach projektów “Nowoczesna Edukacja Zawodowa Szansą na Rynku Pracy” w latach 2018 -2020

2017-2018

Przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu w ramach projektu “Akademia Kompetencji Kluczowych” w 2017 r.

Przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu w ramach projektu “Gimnazjaliści na start” w 2017 r.

Przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu w ramach projektu “Nauka Kluczem do Sukcesu” w 2017 r.

Wspólne projekty

Nasze projekty realizujemy z naszymi partnerami, m.in.: UMCS, WSEI, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego, Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, Puławskim Ośrodkiem Kultury Dom Chemika, Uniwersytetem Dziecięcym UMCS, Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym oraz organizacjami pozarządowymi takimi jak  Fundacja Sempre a Frente i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

Referencje