KONFERENCJE

Konferencje i wystąpienia publiczne

Przedstawiciele EDUKACJA 3.0 prowadzą wykłady, prelekcje, moderują i uczestniczą w panelach dyskusyjnych podczas konferencji i wydarzeń edukacyjnych.

 

Poniżej prezentujemy wybrane wystąpienia publiczne zrealizowane w ostatnich latach:

Moderacja panelu dyskusyjnego “Zagrożenia, przed jakimi stajemy wobec rozwoju sztucznej inteligencji” podczas XI Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty “Edukacja Przyszłości” w Lublinie (21 marca 2024 r.)

Patronat merytoryczny oraz uczestnictwo w panelu  dyskusyjnym “Nowoczesna edukacja w cyfrowym świecie. Jakie wyzwania czekają polską szkołę?” podczas konferencji Our Future Fundation w Lublinie (18 września 2023 r.)

Wykłady dotyczące sztucznej inteligencji i projektowania aplikacji młodzieżowych podczas I Międzynarodowego Kongresu Edukacji Pozaformalnej w Lublinie (13 czerwca 2023 r.)

Wykład dot. sztucznej  inteligencji podczas konferencji „Być na czasie, czas na TIK” w Puławach (9 maja 2023 r.)

Moderacja panelu dyskusyjnego “Sztuczna inteligencja – szansa czy zagrożenie?” podczas Wschodniego Kongresu Młodych Liderów w Lublinie (16 maja 2023 r.)

Wykład “Projektowanie edukacyjnych aplikacji przy udziale młodzieży” podczas konferencji „Lepsza Edukacja” we Wrześni (17 lutego 2023 r.)

Prelekcja “Technologie cyfrowe wspierające zdrowie psychiczne młodych” i wykład “Zdrowie psychiczne młodych a TIK” podczas konferencji “Dobre praktyki szkolne i pozaszkolne we wspieraniu zdrowia psychicznego” w Lublinie (9 grudnia 2022 r.)

Wykłady dotyczące wykorzystania AR, VR oraz nowoczesnych gier terenowych w nauczaniu podczas konferencji NASK (7 czerwca 2019 r.)

Wykład “Analiza VR/AR jako narzędzi wspomagających nauczanie” podczas II Kongresu Kompetencji Cyfrowych w Tarnowie (16 marca 2019 r.)

Organizacja i wykłady podczas konferencji “Technologie i eksperyment w edukacji” w Lublinie (23 lutego 2018 r.)

Referencje