ONLINE

Webinary

Zapraszamy do udziału w cyfrowych spotkaniach z ekspertami i pasjonatami wychowania, edukacji i psychoprofilaktyki. Zróżnicowane tematycznie warsztaty i kursy to okazja do doskonalenia zawodowego i osobistego. Wydarzenia są dostępne w wybranych terminach, a część możliwa do ponownego odtworzenia po zakończeniu. Cyfrowe spotkania “na żywo” pozwalają na konsultację własnych pomysłów i rozwiązań oraz otrzymanie certyfikatów uczestnictwa.

Najbliższy webinar

"Bezpieczny laptop dla czwartoklasisty. Podstawowa ochrona rodzicielska krok po kroku."

Technologie informacyjno-komunikacyjne

19 Października 2023 r.

19:00-21:00

OPIS

Wszyscy czwartoklasiści w Polsce otrzymują laptopy. Są wyposażone w system operacyjny Windows 11, który ma wbudowany bezpłatny program do ochrony rodzicielskiej - "Microsoft Family Safety". Podczas webinaru, prowadzący spotkanie - Robert Turski, edukator specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwa dzieci w sieci - podzieli się z rodzicami swoim doświadczeniem w zakresie korzystania z rozsądnej ochrony rodzicielskiej: filtrowania treści, ograniczania czasu ekranowego i zapewnienia bezpiecznego środowiska online.

Planowane spotkania online

Archiwalne spotkania online w 2022 r.

Archiwalne spotkania online w 2021 r.

Dbamy o jakość

Weryfikujemy treści. Przekazujemy przydatne informacje. Podpowiadamy rozwiązania.

Korzystamy z naszego trenerskiego doświadczenia, tak by szkoleniom towarzyszyła przyjazna atmosfera.

Sprawdzone treści

Przekazujemy rzetelną wiedzę, opartą o wyniki badań. Wybieramy wartościowe informacje. Śledzimy aktualne trendy.

Praktyczne podejście

Od lat pracujemy z dziećmi i dorosłymi. Szkolimy, doradzamy, prowadzimy wspólne projekty. Mamy doświadczenie z różnych branż.

Dobre tempo

Szanujemy czas - Twój i nasz. Mówimy na temat, dbając także o sposób, w jaki przekazujemy treści. Rozpoczynamy i kończymy spotkania punktualnie.

Przyjazna atmosfera

Wiemy, jak ważne są pozytywne relacje między uczestnikami, przystępne komunikaty i uśmiech :). Dbamy o to także na spotkaniach online.

Webinar - Uczeń w kryzysie_4

PSYCHOPROFILAKTYKA / BADANIA

17 LISTOPADA 2021 r.

11:00-12:30

OPIS

Webinar o trudnościach uczniów wynikających z pandemii Covid-19 oparty o aktualne badania dzieci i młodzieży. Tematyka obejmie teoretyczne wyjaśnienia sytuacji, której doświadczają młodzi ludzie, opis objawów kryzysu i przyczyn. Wartościowym elementem będą informacje jak pracować z klasą i wzmacniać uczniów na poziomie społeczności szkolnej.

PSYCHOPROFILAKTYKA

7 października 2021 r.

12:00-14:30

OPIS

Webinar to okazja do weryfikacji już gotowego programu wychowawczo-profilaktycznego lub budowy nowego. Omawiane będą etapy konstruowania programu i jego podstawy prawne oraz propozycje treści z uwzględnieniem wsparcia uczniów w okresie pandemii. Podczas spotkania będzie możliwość konsultacji własnych opracowań.