PROJEKTY DLA CYFROWYCH DEBIUTANTÓW

Seniorzy

Oferta szkoleń dla osób w sile wieku. Dla tych, którzy nie chcą stać w miejscu w dynamicznie zmieniającym się świecie, wypełnionym nowymi technologiami.

PROJEKTY DLA CYFROWYCH DEBIUTANTÓW

Seniorzy

Oferta szkoleń dla osób w sile wieku. Dla tych, którzy nie chcą stać w miejscu w dynamicznie zmieniającym się świecie, wypełnionym nowymi technologiami.

Wprowadzamy do cyfrowego świata. Krok po kroku.

Nauczycielka pracująca na laptopie

Organizujemy i prowadzimy szkolenia dla osób 60+, które chcą podnieść swoje umiejętności cyfrowe zarówno w celach zawodowych, jak i prywatnych. Nasze działania dostosowane są do wiedzy i umiejętności uczestników, uwzględniając jednocześnie współczesne trendy związane z pracą biurową czy komunikacją online.

Uczestników naszych spotkań zapraszamy do cyfrowego świata “na spokojnie”, opowiadamy o jego dobrych stronach, uczymy przydatnych umiejętności, które ułatwiają codzienne życie. Uwrażliwiamy na zagrożenia, które mogą, tak jak i w realnym świecie, pojawić się w świecie online. Radzimy i dajemy konkretne wskazówki, jak im przeciwdziałać. 

Realizujemy szkolenia w formie stacjonarnej oraz wyjazdowej. Dysponujemy nowoczesną pracownią mobilną (laptopy, tablety, projektory itd.), która umożliwia nam prowadzenie szkoleń w miejscu wskazanym przez Klienta. Współpracujemy z partnerami z sektora publicznego i pozarządowego, którzy w ramach swoich działań wspierają cyfrowych debiutantów, w tym seniorów przed wykluczeniem cyfrowym.

2150+
godzin szkoleń stacjonarnych, warsztatów, wykładów i spotkań online
500+

uczestników szkoleń stacjonarnych, warsztatów, wykładów i spotkań online 

Podstawy obsługi komputera
PROGRAMY UŻYTKOWE
BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
URZĄDZENIE MOBILNE
Play Video about Lubelska Akademia Seniora okładka

Przykładowy materiał zrealizowany w ramach projektu Lubelska Akdemia Seniora dla Miasta Lublin.

Działania na rzecz seniorów zrealizowane przez naszych edukatorów:

Szkolenia w ramach projektu „Aktywni i bezpieczni dzięki ERSAMUS+” – Puławskie Centrum Przedsiębiorczości (2022 r.)

Warsztaty online dla seniorów pt.  “Cyfrowy Świat Kultury” – Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym (2020 r.)

Zajęcia dla cyfrowych debiutantów w ramach ASOS Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, “Otwarci na wiedzę” (2019 r.)

Szkolenie “Bezpieczeństwo w cyfrowym świecie” – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach (2017 r.)

Szkolenie komputerowe “Dojrzali i aktywni” – Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości (2016)

Wystąpienia konferencyjne (2015-2016 r.)
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, „Rodzina i Wychowanie: fundament czy balast”, referat: „Wsparcie ze strony rodziny w środowisku seniorów o zróżnicowanym poziomie aktywności społecznej”, Lublin, 18.05.2016
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie i Urząd Miasta w Lublinie, konferencja „Sytuacja społeczna lubelskich seniorów”, referat: Wiesław Poleszak, Grzegorz Kata „Prezentacja wyników badania zapotrzebowania na wsparcie seniorów z Lublina”, Lublin, 19.10.2015-

Diagnoza społeczności seniorów miasta Lublin (2015-2016 r.)
(współautorstwo narzędzi badawczych; planowanie metodologii i procedury badań; nadzór nad przebiegiem badań; statystyczna analiza wyników; udział w opracowywaniu wniosków końcowych publikacje naukowe dotyczące funkcjonowania osób w wieku senioralnym)

Poleszak, W., Kata, G., (2016), „Wsparcie rodziny a jakość życia w wieku senioralnym”, W: Z. B. Gaś (2016), „Rodzina a profilaktyka zaburzeń w zachowaniu”, Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. s. 235-257
Poleszak, W., Kata, G., (2016), „Funkcjonowanie osób w wieku senioralnym – na przykładzie badań w środowisku lubelskim”, W: W. Kowalski, A. Włoszczak-Szubzda, M. Głowacka (red.), „Pozytywne aspekty starzenia się”, Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. s. 147-180

Kurs – Obsługa komputera, podstaw Internetu i poczty elektronicznej w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu „e-inclusion” na obszarze Gminy Siemień” (2014)

Szkolenie “E-wykwalifikow@ni” – Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości (6 grup szkoleniowych, 2013)

Szkolenie “Obsługa komputera i oprogramowania biurowego” w Zakrzewiu i Fajsławicach – Centralny Instytut Analiz Polityczno- Prawnych w Warszawie (2011 r.)

Szkolenie – Efektywna pomoc społeczna w Gminie Puławy – Office 2010 i Internet – Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości (2010 r.)

Kurs z podstaw obsługi komputera dla seniorów “Z komputerem na Ty” – Dom Kultury “Kalinowszczyzna” (11 grup szkoleniowych,  2012-2015 r.)

“Komputer bez tajemnic” – Teraz My Aktywni 50-latkowie – Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości (13 grup szkoleniowych, 2009 r.)

Od końca 2020 r. konsultacje oraz wybrane tematy szkoleń realizujemy także za pomocą spotkań na platformie Microsoft Teams. 

Bezpieczny senior

Szkolenia dotyczące cyberbezpieczeństwa w pracy i domu, podczas których szczególnie zwrócimy uwagę na sojotechniki, manipulacje, czyli wykorzystywanie przez internetowych przestępców ludzkich słabości. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jak chronić swoje urządzenia i dane, zadbać o swoją prywatność, bezpiecznie korzystać ze sklepów i bankowości internetowej. Poznają sposoby ataków cyberprzestępców, ze szczególnym zwróceniem uwagi na phishing.
Seniorzy z laptopem

Bezpieczeństwo w sieci

Praktyczne wskazówki dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu

Bezpieczne urządzenia

Techniczne wskazówki dotyczące zabezpieczania urządzeń

Chroń swoje dane

Jak chronić swoją prywatność i wizerunek w sieci.

Bezpieczne finanse

Jak korzystać z usług finasowych i zakupów w sieci

Podstawy obsługi komputerów

Warsztaty lub kurs skierowany do osób, które chcą korzystać z komputera stacjonarnego lub laptopa. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawową obsługą komputera z systemem operacyjnym Windows, zarządzanie folderami i plikami oraz korzystanie z podstawowych programów komputerowych (edytor tekstu, grafiki, przeglądarka multimediów itp.).
Seniorka ze słuchawkami i z laptopem

Obsługa komputera

Wszystko, co powinniśmy wiedzieć, aby sprawnie pracować na komputerze

Windows

Obsługa i zarządzanie system operacyjnym Windows

Programy w Windows

Przegląd i obsługa podstawowych programów.

Podstawy obsługi urządzeń mobilnych

Warsztaty lub kurs skierowany do osób, które chcą korzystać z tabletu lub smartfona. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawową obsługą urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android i będą umiały wykorzystać je pod kątem komunikacji, multimediów (zdjęcia i wideo), korzystania z zasobów Internetu i instalowania dodatkowych aplikacji.

Urządzenia mobilne

Jak efektywnie korzystać z tabletów i smartfonów

Android

Obsługa i zarządzanie system operacyjnym Android

Aplikacje w Android

Sklep z aplikacjami, przegląd i obsługa podstawowych aplikacji

Internet (komunikacja i serwisy)

Warsztaty lub kurs skierowany do osób dorosłych, które chcą skorzystać z zasobów Internetu. Uczestnicy podczas zajęć nabędą umiejętności związane z komunikacją online (poczta elektroniczna, komunikatory internetowe, media społecznościowe) oraz poznają możliwości przeglądarki internetowej. Ponadto nauczą się bezpiecznego korzystania ze sklepów internetowych oraz bankowości online.
Seniorka z laptopem na sofie

Internet

Korzystanie z nowoczesnych usług w sieci

Poczta elektroniczna

Profesjonalna komunikacja z użyciem poczty elektronicznej

Komunikatory internetowe

Przegląd aplikacji (Messenger, WhatsApp itp.)

Media społecznościowe

Świadome korzystanie z najpopularniejszych serwisów

Zakupy online

Bezpieczne zakupy w sieci

Bankowość elektroniczna

Bezpieczne korzystanie z usług finansowych

Programy użytkowe

Szkolenia dotyczące programów biurowych: edytorów tekstu, np. Microsoft Word, arkuszy kalkulacyjnych, np. Microsoft Excel, programów do tworzenia prezentacji multimedialnych, np. Microsoft PowerPoint oraz programów do obróbki cyfrowej zdjęć.
Senior w biurze

Programy biurowe

(Microsoft Office lub Google Docs)

Cyfrowe zdjęcia

Podstawy zarządzania i obróbki zdjęć

Twój wybór

Szkolenie na temat wybranego programu komputerowego lub aplikacji mobilnej