Newsletter

Klauzula informacyjna

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną dotyczącą wysyłki i obsługi naszego Newslettera.

Administratorem danych osobowych jest Grupa EDUKACJA 3.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Mościckiego 1 , 24-100 Puławy. W sprawie przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z nami listownie na adres Grupa EDUKACJA 3.0 Sp. z o.o. ul. Mościckiego 1 , 24-100 Puławy lub adres e-mail: biuro@trzyzero.edu.pl

Dane osobowe podane przez Ciebie przetwarzane są w celu zapisania się do naszego newslettera w związku z wyrażoną zgodą tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji tego celu, czyli do czasu wycofania Twojej zgody lub do czasu usunięcia ich z bazy mailingowej przez Administratora w związku z brakiem Twojej aktywności.

Do obsługi newslettera wykorzystujemy dostawcę zewnętrznego GetResponse Sp. z o.o, Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk, Polska, przez co staje się on odbiorcą Twoich danych osobowych. Zawarte z nimi umowy gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa wymaganych przepisami prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przesyłane poza teren Unii Europejskiej.

W przypadku zebranych danych osobowych może dochodzić do profilowania, nie będzie miało ono jednak żadnego wpływu na Twoją sytuację prawną, jak również nie będą podejmowane automatyczne decyzje.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci prawa do: żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku przekonania, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.