edukacja 3.0

Grzegorz Kata

Kierownik ds. badań Grupy Edukacja 3.0

Kilka słów o sobie...

Psycholog, badacz i praktyk, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Doświadczenie badawcze i praktyczne nabywam w krajowych i międzynarodowych projektach naukowych i wdrożeniowych z zakresu edukacji i psychoprofilaktyki. W obszarze moich zainteresowań znajdują się przede wszystkim nowoczesne technologie jako forma wsparcia w uczeniu się i rozwijaniu skuteczności w różnych rolach zawodowych, uwarunkowania zachowań ryzykownych młodzieży, działalność prospołeczna uczniów i dorosłych.

Dotychczasowa praktyka psychologiczna to przede wszystkim prowadzenie warsztatów i szkoleń dla nauczycieli, rodziców i wychowawców z zakresu wychowania i psychoprofilaktyki, udzielanie pomocy psychologicznej młodzieży i rodzinom, prowadzenie grup terapeutyczno-rozwojowych dla uczniów.

Odpowiadam za koncepcję, działanie i rozwój Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „Edukacja 3.0”.

Czym się zajmuję w Edukacji 3.0 ?

Koordynuję prace badawcze i rozwojowe Ośrodka dotyczące przede wszystkim nowych technologii w edukacji i ich znaczenia dla funkcjonowania uczniów i użytkowników.

Prowadzę szkolenia z zakresu wychowania i profilaktyki oraz kompetencji cyfrowych.

Opiekuję się infrastrukturą badawczą Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „Edukacja 3.0”.

Obszary w których się specjalizuję:

Psychologia stosowana w obszarze wykorzystania nowoczesnych technologii i rozwiązań IT w edukacji i funkcjonowaniu poznawczym człowieka, w różnych aspektach jego działania.

Wychowanie i profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży, diagnoza do szkolnych programów, wolontariatu młodzieżowego, programów rówieśniczych.

Badania eye-trackingowe i funkcji poznawczych w oparciu o testy komputerowe.

Metody statystycznej analizy danych.

Pomoc psychologiczna indywidualna i grupy rozwojowo-terapeutyczne.

Diagnoza i rozwój uzdolnień młodzieży.