WARSZTATY Z BEZPIECZEŃSTWA W SIECI DLA UCZNIÓW

Fake news i phishing

Warsztaty wpisują się w profilaktykę bezpieczeństwa w sieci oraz podnoszenia kompetencji cyfrowych uczniów.
To kolejny krok w działaniach profilaktycznych szkoły po omówieniu zagadnień związanych z ochroną danych, prywatności, szkodliwych treściach czy cyberprzemocy.

Profilaktyka bezpieczeństwa w sieci w nowym wydaniu

Profilaktyka zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią jest od wielu lat jednym z priorytetów polityki oświatowej. Dynamiczny rozwój technologii stwarza możliwości rozwoju, poszerza horyzonty oraz wspomaga w nauczaniu. Z drugiej strony niska świadomości współczesnych zagrożeń oraz brak umiejętności ich analizowana i znajomości narzędzi ochrony uniemożliwia obronę przed wyłudzaniem danych (phishing) czy manipulacją (fake newsy).

Ochrona naszej tożsamości cyfrowej („Bezpieczeństwo”) oraz analiza informacji cyfrowych, zdolność oceny ich wartości, znaczenia i celu („Informacje i dane”) to 2 z 5 części europejskiej ramy kompetencji cyfrowych, które należy rozwijać także wśród uczniów i osób wchodzących na rynek pracy.

warsztaty bezpieczeństwo fake news 3
warsztaty bezpieczeństwo phishing 3
warsztaty bezpieczeństwo phishing 2

Warsztaty "Fake news" i "Phishing" - od marca 2022 r.

Analiza i weryfikacja treści, świadomość dezinformacji spowodowanej przez szum informacyjny, który nas otacza szczególnie online oraz nauka metod radzenia sobie z tym problemem to niezbędne kompetencje przyszłości.

 

Warsztaty wpisują się w profilaktykę bezpieczeństwa w sieci oraz podnoszenia kompetencji cyfrowych uczniów. To kolejny krok w działaniach profilaktycznych szkoły po omówieniu zagadnień związanych z ochroną danych, prywatności, szkodliwych treściach czy cyberprzemocy.

"Fake news"

Warsztaty online na platformie MS Teams
PLN 300
/klasa
  • 45 minut
  • Grupa od 15 do 25 osób
  • Po zakończeniu warsztatów uczeń będzie:

"Fake news i phishing"

Warsztaty online na platformie MS Teams
PLN 450
/klasa
  • 90 minut
  • Grupa od 15 do 25 osób
  • Po zakończeniu warsztatów uczeń będzie:
Popularne

"Phishing"

Warsztaty online na platformie MS Teams
PLN 300
/klasa
  • 45 minut
  • Grupa od 15 do 25 osób
  • Po zakończeniu warsztatów uczeń będzie:

Istnieje możliwość realizacji warsztatów stacjonarnie.
Minimalna liczba grup warsztatowych – 3.

warsztaty bezpieczeństwo fake news 2

Masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami